Hållbarhetspolicy

Knyta - Konsult Marginalen AB´s hållbarhetspolicy

Företagen spelar en mycket viktig roll i skapandet av ett hållbart samhälle. En hållbarhetspolicy är en bra grund för företagets hållbarhetsarbete. Knytas hållbarhetsarbete utgår från de tre aspekterna inom hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och miljömässiga. För att skapa ökad nytta i svenskt näringsliv ska vi värna om hållbar utveckling.

Våra affärer (Ekonomisk)

- Vi ser hållbarhet som en självklar och nödvändig förutsättning för både vår egen och våra kunders verksamhet. Vi arbetar därför med hållbarhetsfrågan i hela vårverksamhet och i vår affärsmodell.

- Verka för sund samhällsutveckling genom att hjälpa våra kundföretag med högkvalitativa leveranser av redovisnings- och löneuppdrag. Som direkt kopplar till att motverka ekonomisk brottslighet, vilket i längden knyter an till en positiv påverkan på sociala och arbetsrättsliga villkor i leverantörsledet.

- Med fokus på hållbart företagande skapa goda förutsättningar för sund konkurrens.

- Ständig fortbildning av personalen för att ge bästa möjliga service till våra kunder.

- Löpande utvärdering av vårt arbete genom tex dialog med kunder och intern kvalitetssäkring.

- Vi står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver.

- Ständig utveckling av tjänsten för att möta nya regler, nya behov och ny digital teknik.

- Ta vara på de möjligheter digitaliseringen av våra produkter och tjänster erbjuder i form av förenkling, transparens och resurseffektivitet.

- Vi är ISO certifierade inom 9001 Kvalité

- I vår rådgivning utgår vi från gällande skattelagstiftning och undviker att rekommendera kunderna upplägg som är otillåtna eller som ligger i gråzonen mellan det tillåtna och det otillåtna.

- Vi håller oss uppdaterade kring och arbetar löpande för att efterleva myndigheternas regelverk kring penningtvätt, mm.

- Vi har en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt. Erbjuder en attraktiv arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för medarbetarna, där mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet respekteras och främjas.


- Utöver att följa lagar, regler och avtal ska vi också verka för goda arbetsvillkor genom ett öppet och kreativt arbetsklimat.

- Flextid för alla anställda.

- Förmåner som, massage, tjänstepension, försäkring, friskvårdsbidrag, mm.

- Förebygga ohälsa genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete där chefer och ledning ska vara ett föredöme och drivande för en god och säker arbetsmiljö.

- Vi har skyddsombud som medarbetarna kan vända sig till om man inte vill vända sig direkt till sin chef eller HR-avdelningen.

- Vi erbjuder YH-elever praktikplatser och praoplatser.

- Möjlighet för medarbetare att volontärsarbete med betald ledighet 1 dag/år.


Vi är särskilt måna om andra människor, såväl kunder som medarbetare och andra. Här är något av det vi gör för att ta vårt sociala ansvar.

Vårt miljöansvar

Som tjänsteföretag tillhör vi inte den typen av företag som gör störst miljöavtryck men allt räknas och därför ser vi det som en viktig uppgift att göra vad vi kan – här och nu. Här är endel av det vi gör för att minimera vår negativa miljöpåverkan:

- Våra tjänster levereras digitalt, dvs de genererar inga fysiska leveranser. Även kundavtal och andra avtal hanteras digitalt. Det digitala arbetssättet är miljövänligt och innebär ett minimum av papperskonsumtion och ett avsevärt minskat resande vid tex kunders inlämning av material.

- De programvaror som vi använder är moln-/webbaserade och designade för digitala processer med tex faktura- och kvittotolkning, månadsrapportering, nyckeltal, kassalikviditet, soliditet, användning av appar, webb och digital inlämning av årsredovisningar och deklarationer.

- Kundfakturor skickas som e-fakturor eller som mejlade PDF-fakturor. Leverantörsfakturor tas emot som e-fakturor eller mejlade PDF-fakturor och nya leverantörer kontaktas för att ändra rutin från pappersfakturor till digitala fakturor.

- Våra medarbetare utbildar sig främst genom distanskurser och webbkurser, vilka innebär att de kan minimera resandet i samband med sin fortbildning.

- Vi byter löpande ut alla ljuskällor till LED.

- Vi har bikupor på taket för att värna om vårt ekosystem.

- Våra tjänsteresor sker när det är möjligt till absolut största del med tåg i stället för bil/flyg. Vi minskar organisationens miljöpåverkan genom att göra klimatsmarta och medvetna val vid tjänsteresor och inköp.

Domain Cookie Expiration time Functionality Placed by
ESSENTIALS
.knyta.se AEC 6 months AEC cookies ensure that requests within a browsing session are made by the user, and not by other sites. These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge. google.com
.knyta.se pxcts session Used by PerimeterX to detect fraud and bot activity. PerimeterX security services
.knyta.se _pxvid 1 year To provide protection against hackers. PerimeterX security services
.knyta.se _px3 1 hour Used to maintain a session with PerimeterX. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. PerimeterX security services
.knyta.se CONSENT 20 years Google cookie consent tracker .gstatic.com
.knyta.se SRM_B 1 year Collected user data is specifically adapted to the user or device. The user can also be followed outside of the loaded website, creating a picture of the visitor's behavior. microsoft.com
.knyta.se SOCS 13 months Stores a user's state regarding their cookies choices google.com
.knyta.se SEARCH_
SAMESITE
session SameSite prevents the browser from sending this cookie along with cross-site requests. The main goal is mitigate the risk of cross-origin information leakage. It also provides some protection against cross-site request forgery attacks. google.com
.knyta.se fs-cc 6 months The Fs Cookie Consent script checks if the user has given consent to load non essential cookies and it is strictly necessary finsweet.com
.knyta.se fs-cc-updated 1 day This cookie gives consent to track site usage by Google Analytics and is strictly necessary. finsweet.com
.knyta.se wf_exp_
uniqueId
persistent This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.knyta.se wf_logout 10 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.knyta.se wflogin 10 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.knyta.se wf_user 11 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
ANALYTICS/STASTISTICS
.knyta.se _ga 13 months ID used to identify users to store and count pageviews. google-analytics.com
.knyta.se _ga_* 13 months ID used to identify users to store and count pageviews. google-analytics.com
.knyta.se _clsk 1 day This cookie is installed by Microsoft Clarity to store information of how visitors use a website and help in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. clarity.ms
.knyta.se _gat 1 minute To read and filter requests from bots. google-analytics.com
.knyta.se CLID 1 year Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. clarity.ms
.knyta.se _gid 1 day To store and count pageviews. google-analytics.com
.knyta.se SM session This is a Microsoft cookie which we use to measure the use of the website for internal analytics .c.clarity.ms
.knyta.se MR 7 days Indicates whether to refresh MUID .c.clarity.ms
MARKETING/TRACKING
.knyta.se DSID 2 weeks This cookie is used for targeting, analyzing and optimisation of ad campaigns in DoubleClick/Google Marketing Suite doubleclick.net
.knyta.se MUID 1 year Identifies unique web browsers visiting Microsoft sites. These cookies are used for advertising, site analytics, and other operational purposes. microsoft.com
.knyta.se _clck 1 year This cookie is installed by Microsoft Clarity to store information of how visitors use a website and help in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. clarity.ms
.knyta.se _gcl_au persistent To store and track conversions. Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. Advertiser's website domain (1st party)
.knyta.se ANON
CHK
1 day Used to store session ID for a users session to ensure that clicks from adverts on the Bing search engine are verified for reporting purposes and for personalisation microsoft.com
.knyta.se APISID 2 years Personalizes Google ads on websites based on recent searches and interactions. google.com
.knyta.se OTZ 17 days Aggregate analysis of website visitors google.com
.knyta.se IDE 2 years This cookie is used for targeting, analyzing and optimisation of ad campaigns in DoubleClick/Google Marketing Suite doubleclick.net
.knyta.se NID 0 year This cookies is used to collect website statistics and track conversion rates and Google ad personalisation google.com
.knyta.se __Secure-ENID 13 months This cookie is set by Google and is used to store user preferences and information, such as language preferences and customized search results. google.com
.knyta.se __Secure-3PSIDCC 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.knyta.se __Secure-1PAPISID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.knyta.se __Secure-3PSID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.knyta.se __Secure-1PSID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.knyta.se __Secure-3PAPISID 2 years Profiles the interests of website visitors to serve relevant and personalised ads through retargeting. google.com
.knyta.se __Secure-1PSIDCC 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.knyta.se SID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se HSID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se SAPISID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se SSID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se SIDCC 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se APISID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.knyta.se 1P_JAR These cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback. .gstatic.com
Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används