Löneadministration

Lön och löneadministration


För de flesta företagen är lön ofta företagets viktigaste och största utgift. Löneadministration är oerhört tidskrävande och kräver att man följer många lagar och regelverk för att det ska bli rätt.

Det har därför blivit allt vanligare att anlita en redovisningsbyrå som sköter lönehanteringen då det är en tryggare lösning och mer kostnadseffektivt.

Med våra lönekonsulter kan du känna dig trygg i att lönerna alltid utbetalas i rätt tid, till rätt anställd och självklart utan något krångel.

Våra seniora lönekonsulter är alltid uppdaterade inom området och införstådda i de lagar och regler som gäller för löneadministration.

Skaffa våra lönetjänster

Våra erfarna lönekonsulter

Vårt löneteam består av lönekonsulter med bred och lång erfarenhet inom lön och löneadministration. Vi följer den kvalitetssäkrade löneprocessen SALK (Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter) och är medlemmar i SRF Konsulterna. Ni får en personlig kontakt som alltid finns tillgänglig för att hjälpa er med era löner och frågor.

Vår erfarenhet inom lön är bred inom olika branscher och vi jobbar med flera olika kollektivavtal, till exempel Bankavtalet, Transportavtalet, Handels (detalj, parti och tjänstemannaavtalet).

Förutom lagar och regler är våra duktiga lönekonsulter även kunniga inom skatter, förmåner, sjuklön, semesterersättning, föräldraledighet och allt annat som faller under löneadministration.

Därför är det effektivt med en extern lönehantering

Hos många företag hamnar löneadministrationen på HR-avdelningen då företaget saknar ett eget löneteam, dock kan lön vara för sig då båda kräver olika kunskaper och kompetenser.

Det är inte alltid möjligt att ha en egen löneavdelning eftersom löneadministration är ett komplext område, då passar det utmärkt att outsourca lönehanteringen. Lönehantering kräver mycket kunskap och det är oerhört viktigt att hålla sig uppdaterad om nya lagar och regler som dyker upp för att löneprocessen ska bli rätt.

Löneadministration faller under den ekonomiska delen av verksamheten eftersom den alstrar underlag för företagets bokföring och bokslut. Löner, arbetsgivaravgifter, skatter och förmåner måste redovisas – det är därför viktigt att det görs rätt. Våra erfarna lönekonsulter sköter alla dessa delar så ni slipper tänka på det. Du kan läsa mer om redovisning och de redovisningstjänster vi erbjuder.

Därför ska du välja vår redovisningsbyrå

Det finns många skäl till att ni ska välja Knyta - Konsult Marginalen AB som leverantör för er löneoutsourcing. För många företag är löneadministration en oerhört tidskrävande och besvärlig process som återkommer varje månad. Den omfattar mycket administrativt arbete och det är viktigt att det blir rätt. Vi hjälper er med all typ av löneadministration, inklusive rådgivning och effektivisering av lönehantering och löneprocesser.  

Vi är en väletablerad redovisningsbyrå med tillgång till rörelsekapital och bred erfarenhet inom lön och redovisning. Vi är unika inom vår bransch tack vare vårt samarbete med vårt systerbolag, Marginalen Bank som erbjuder ett stort utbud av företagstjänster.

Detta innebär att våra kunder, förutom tjänster inom redovisning och lön även kan få hjälp med Vi kan även hjälpa till med andra så som, med eller utan EU-stöd, leasing och factoring.

Du kan känna dig trygg i att lönehanteringen är anpassad för just ditt företag då vi förutom standardpaket även erbjuder flexibla och skräddarsydda lönetjänster för att möta kundens behov. Vår personal är alltid uppdaterad inom det senaste inom lön så att löneadministrationen skötts på bästa och smidigaste sätt.

När ni anlitar oss för löneoutsourcing slipper ni bland annat kostnader som tillkommer vid användning av lönesystem och krånglig administration kopplat till lönehanteringen. På så vis får ni mer tid över till att fokusera på personalen och kärnverksamheten.

Våra löneadministrations tjänster

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor kring lönehantering.

Löneoutsourcing

Är ni intresserade av löneoutsourcing för hela löneprocessen inklusive systemansvar?

När du väljer att outsourca lönehanteringen till oss på Knyta erbjuder vi skräddarsydda och flexibla lönetjänster som passar dig och ditt företag. I löneoutsourcingen ingår ett nära samarbete med våra erfarna lönekonsulter som hjälper er att tolka och hantera komplexa frågor kopplade till lön, lagar, regler och kollektivavtal.

Lägg inte tid på löneadministration – förbättra den. Vi jobbar med moderna lönesystem, processer och arbetssätt. Vi hjälper er dessutom att kvalitetssäkra och effektivisera era löneprocesser, från lönerapportering till utbetalning. Vi utför en gedigen genomgång av tidigare lönebesked och kontrollerar att lagar och kollektivavtal efterföljts. Efter utförd granskning får ni en rapport av oss som kan hjälpa er att effektivisera löneprocessen på företaget. Vi tillhandahåller även lönesystem där de anställda kan rapportera avvikelser eller arbetad tid, traktamentes resor och utläggshantering.

Fördelarna med löneoutsourcing:
Personlig rådgivning av erfarna lönekonsulter.
Modernt lönesystem.
Digital tidsredovisning i mobilen.
Full koll på dina lönekostnader.

Vi på Knyta - Konsult Marginalen AB kan ta hand om det mesta som rör din löneadministration. I vårt enkla och överskådliga lönesystem kan du följa och attestera dina anställdas tidsredovisning, reseräkningar och semesterhantering. När du vill, var du vill.

Lönehantering

Vi sköter lönehanteringen utifrån underlag och material ni tillhandahåller varje månad. Vi gör en löneberedning och därefter levererar vi kvalitetssäkrade löner och rapporter. Vi kan vara behjälpliga med utbetalning av löner, rapportering av Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) till Skatteverket samt andra myndigheter. Rapportering av pensioner till Collectum, Fora eller andra pensionslösningar samt inlämning av statistik till SCB eller Svensk Näringsliv är andra tjänster vi erbjuder inom lönehantering.

Är ni i behov av företagsspecifika rapporter hjälper vi er att ta fram detta. Vi har även erfarenheter av lönerevision och lönekartläggning.

Löneprocess

Du kan känna dig trygg i att lämna hela er löneprocess till oss. Vi tar ansvar för din löneadministration genom till exempel hantering av sociala avgifter och löneutbetalning.

Vi som arbetar med löneadministration på Knyta - Konsult Marginalen AB har lång erfarenhet inom lön och lönehantering och känner till lagar och skatteregler inom området. Utöver vår expertis får du tillgång till våra webbaserade löneverktyg för rapportering och uppföljning.

Lönetjänster

Vi erbjuder flexibla och skräddarsydda lönetjänster där du kan välja att överlåta hela löneprocessen eller bara vissa utvalda delar av era löner. Vi kan hjälpa till med bland annat upprättande av lönebesked, semesterlöner samt rapportering till Fora, Collectum och övriga pensionslösningar.

Tillsammans med dig väljer vi det upplägg som passar ditt företag bäst. Vi kan till exempel hjälpa er med följande lönetjänster:

- Löpande löneadministration och lönehantering.
- Effektivisering av lönerutiner och löneprocesser.
- Lönegranskning och lönerevision.
- Tid och reseräkningsrapportering i försystem.
- Rapportering till olika myndigheter, t.ex. Kronofogden och Försäkringskassan.
- Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) till Skatteverket.
- Rapportering till FORA, Collectum och övriga pensionslösningar.
- Rapportering av statistik.
- Kvalitetskontroller av löner.
- Företagsspecifika lönerapporter.
- Bankutbetalningar av löner.
- Konsultation inom lönefrågor, med mera.

Bli kontaktad av säljare

Fyll i formuläret så kommer en av våra säljare kontakta dig så snart som möjligt.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Knyta

Adolf Fredriks Kyrkogata 8,
100 41, Stockholm
Sverige

010-495 10 10

Tjänsten tillhandahålls av Knyta - Konsult Marginalen AB som är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Knyta - Konsult Marginalen AB med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader. Du kan läsa mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Knyta - Konsult Marginalen AB behandlar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används