Lön och löneadministration

Med våra lönekonsulter kan du känna dig trygg i att lönerna alltid utbetalas i rätt tid, till rätt anställd och självklart utan något krångel.

Kom igång med företagets bokföring

Vi är en digital redovisningsbyrå som erbjuder realtidsredovisning genom integrationer mellan alla affärssystem. Med andra ord sköter vi den löpande redovisningen helt digitalt vilket möjliggör att bokföringen är up to date varje vecka. Detta leder till en högre kvalitét på redovisningen och kostnadsbesparingar för ditt företag. Vi får även tid för analys och rådgivning som är relevant för er.

Ikon turkos telefon
Ikon turkos pappersark
Ikon turkos rund snirkel

Kontakta oss

Inom 48 timmar får du en personlig kontakt och vi stämmer av på vilket sätt vi kan hjälpa dig samt möta dina behov och önskemål.

Godkänn offert

Efter avstämning av era behov skräddarsyr vi en offert som vi  skickar samma dag.

Du är igång

När du godkänt offerten kommer du inom en vecka få ett uppstartsmöte där vi sätter rutinerna för arbetsgång och vårt samarbete.

Ikon turkos telefon

Kontakta oss

Inom 48 timmar får du en personlig kontakt och vi stämmer av på vilket sätt vi kan hjälpa dig samt möta dina behov och önskemål.

Ikon turkos pappersark

Godkänn offert

Efter avstämning av era behov skräddarsyr vi en offert som vi  skickar samma dag.

Ikon turkos rund snirkel

Du är igång

När du godkänt offerten kommer du inom en vecka få ett uppstartsmöte där vi sätter rutinerna för arbetsgång och vårt samarbete.

Knytas HR tjänster

Behöver ditt företag hjälp med lönehanteringen, kanske stöd med HR-frågor eller en extra hand med anställdas förmåner? Oavsett bransch och företagets storlek har vi på Knyta ett upplägg som passar ditt företag. Välj mellan våra färdiga paketlösningar eller skräddarsy en tjänst utifrån dina unika villkor. Våra auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter ser till att du är i trygga händer.

Ikon turkos pappersark
Ikon turkos pappersark
Ikon turkos person

HR- support

Våra HR specialister hjälper er med allt från anställningsavtal till lönerevision.

Pensionslösningar

Tillsammans med vår samarbetspartner Pensure tar vi fram ett pensionspaket anpassat efter ditt företag.

Friskvård

Tillsammans med våra experter tar vi fram friskvårdsförslag och andra fördelaktiga förmåner.

Ikon turkos pappersark

HR- support

Våra HR specialister hjälper er med allt från anställningsavtal till lönerevision.

Ikon turkos pappersark

Pensionslösningar

Tillsammans med vår samarbetspartner Pensure tar vi fram ett pensionspaket anpassat efter ditt företag.

Ikon turkos person

Friskvård

Tillsammans med våra experter tar vi fram friskvårdsförslag och andra fördelaktiga förmåner.

Våra redovisningstjänster

Vi erbjuder flexibla lösningar på redovisningstjänster du faktiskt behöver. Vi har flera erfarna och auktoriserade redovisningskonsulter som du kan ringa, skicka e-post till, chatta eller ha teamsmöte med.

Ikon turkos pappersark
Ikon turkos pappersark
Ikon turkos person

Löpande redovisning & bokslut

Vi sköter er löpande redovisning och hantering av era leverantörsfakturor, 100% digitalt för er och era kunders skull.

Deklaration & årsredovisning

Vi hanterar er deklaration och årsredovisning och ser till att rapporteringen till myndigheter blir korrekt och är inlämnade i tid.

Löneadministration

Vi hjälper er med löpande löneadministration, lönehantering, effektivisering av lönerutiner och kan stötta er i hela löneprocessen.

Ikon turkos pappersark

HR- support

Våra HR specialister hjälper er med allt från anställningsavtal till lönerevision.

Ikon turkos pappersark

Pensionslösningar

Tillsammans med vår samarbetspartner Pensure tar vi fram ett pensionspaket anpassat efter ditt företag.

Ikon turkos person

Friskvård

Tillsammans med våra experter tar vi fram friskvårdsförslag och andra fördelaktiga förmåner.

Lön och löneadministration

För de flesta företagen är lön ofta företagets viktigaste och största utgift. Löneadministration är oerhört tidskrävande och kräver att man följer många lagar och regelverk för att det ska bli rätt.

Det har därför blivit allt vanligare att anlita en redovisningsbyrå som sköter lönehanteringen då det är en tryggare lösning och mer kostnadseffektivt.

Med våra lönekonsulter kan du känna dig trygg i att lönerna alltid utbetalas i rätt tid, till rätt anställd och självklart utan något krångel.

Våra seniora lönekonsulter är alltid uppdaterade inom området och införstådda i de lagar och regler som gäller för löneadministration.

Knytas personal arbetar med allt från lön och deklaration till rådgivning och hr tjänster.

Våra erfarna lönekonsulter

Vårt löneteam består av flera auktoriserade lönekonsulter med bred och lång erfarenhet inom lön och löneadministration. Vi följer den kvalitetssäkrade löneprocessen SALK (Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter) och är medlemmar i SRF Konsulterna. Ni får en personlig kontakt som alltid finns tillgänglig för att hjälpa er med era löner och frågor.

Vår erfarenhet inom lön är bred inom olika branscher och vi jobbar med flera olika kollektivavtal, till exempel Bankavtalet, Transportavtalet, Handels (detalj, parti och tjänstemannaavtalet).

Förutom lagar och regler är våra duktiga lönekonsulter även kunniga inom skatter, förmåner, sjuklön, semesterersättning, föräldraledighet och allt annat som faller under löneadministration.

Vi på Knyta förenklar företagets ekonomi

Därför ska ni välja Knyta - Konsult Marginalen AB

Spara tid och energi
Fokusera på din huvudsakliga verksamhet, dina kunder eller få mer tid över till familj, vänner och fritid.
Undvik felaktigheter
Med hjälp av våra auktoriserade redovisningskonsulter eliminerar du risken för att göra kostsamma misstag och att oavsiktligen bryta mot lagar.
Spara pengar
Effektivisera verksamheten och dra ner på onödiga kostnader. Vi ser också till att du inte missar fördelaktiga avdrag.
Stöd och support
Vi är er ekonomiska affärsrådgivare. Vårt mål är att ligga steget före och vägleda i lagar och regelverk samt se utvecklingen i företagandet så att ni får bästa förutsättningar att utvecklas och växa.
Skapa arbetsglädje
Din arbetsglädje och energi kan användas till andra saker när vi sköter din bokföring.
Ordning på ekonomin
Du vet vilka pengar du kan använda i företaget och vilka som är vikta till Skatteverket. Det blir också lättare att granska bolagets affärer.

Därför är det effektivt med en extern lönehantering

Hos många företag hamnar löneadministrationen på HR-avdelningen då företaget saknar ett eget löneteam, dock kan lön vara för sig då båda kräver olika kunskaper och kompetenser.

Det är inte alltid möjligt att ha en egen löneavdelning eftersom löneadministration är ett komplext område, då passar det utmärkt att outsourca lönehanteringen. Lönehantering kräver mycket kunskap och det är oerhört viktigt att hålla sig uppdaterad om nya lagar och regler som dyker upp för att löneprocessen ska bli rätt.

Löneadministration faller under den ekonomiska delen av verksamheten eftersom den alstrar underlag för företagets bokföring och bokslut. Löner, arbetsgivaravgifter, skatter och förmåner måste redovisas – det är därför viktigt att det görs rätt. Våra erfarna lönekonsulter sköter alla dessa delar så ni slipper tänka på det. Du kan läsa mer om redovisning och de redovisningstjänster vi erbjuder.

Kvinna använder Knytas onlinetjänster i mobilen

Därför ska du välja vår redovisningsbyrå

Det finns många skäl till att ni ska välja Knyta - Konsult Marginalen AB som leverantör för er löneoutsourcing. För många företag är löneadministration en oerhört tidskrävande och besvärlig process som återkommer varje månad. Den omfattar mycket administrativt arbete och det är viktigt att det blir rätt. Vi hjälper er med all typ av löneadministration, inklusive rådgivning och effektivisering av lönehantering och löneprocesser.

Vi är en väletablerad redovisningsbyrå med tillgång till rörelsekapital och bred erfarenhet inom lön och redovisning. Vi är unika inom vår bransch tack vare vårt samarbete med vårt systerbolag, Marginalen Bank som erbjuder ett stort utbud av företagstjänster.

Detta innebär att våra kunder, förutom tjänster inom redovisning och lön även kan få hjälp med Vi kan även hjälpa till med andra så som, med eller utan EU-stöd, leasing och factoring.

Du kan känna dig trygg i att lönehanteringen är anpassad för just ditt företag då vi förutom standardpaket även erbjuder flexibla och skräddarsydda lönetjänster för att möta kundens behov. Vår personal är alltid uppdaterad inom det senaste inom lön så att löneadministrationen skötts på bästa och smidigaste sätt.

När ni anlitar oss för löneoutsourcing slipper ni bland annat kostnader som tillkommer vid användning av lönesystem och krånglig administration kopplat till lönehanteringen. På så vis får ni mer tid över till att fokusera på personalen och kärnverksamheten.

Våra löneadministrations tjänster

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor kring lönehantering.

Löneoutsourcing

Är ni intresserade av löneoutsourcing för hela löneprocessen inklusive systemansvar?

När du väljer att outsourca lönehanteringen till oss på Knyta erbjuder vi skräddarsydda och flexibla lönetjänster som passar dig och ditt företag. I löneoutsourcingen ingår ett nära samarbete med våra erfarna lönekonsulter som hjälper er att tolka och hantera komplexa frågor kopplade till lön, lagar, regler och kollektivavtal.

Lägg inte tid på löneadministration – förbättra den. Vi jobbar med moderna lönesystem, processer och arbetssätt. Vi hjälper er dessutom att kvalitetssäkra och effektivisera era löneprocesser, från lönerapportering till utbetalning. Vi utför en gedigen genomgång av tidigare lönebesked och kontrollerar att lagar och kollektivavtal efterföljts. Efter utförd granskning får ni en rapport av oss som kan hjälpa er att effektivisera löneprocessen på företaget. Vi tillhandahåller även lönesystem där de anställda kan rapportera avvikelser eller arbetad tid, traktamentes resor och utläggshantering.

Fördelarna med löneoutsourcing:
Personlig rådgivning av erfarna lönekonsulter.
Modernt lönesystem.
Digital tidsredovisning i mobilen.
Full koll på dina lönekostnader.

Vi på Knyta - Konsult Marginalen AB kan ta hand om det mesta som rör din löneadministration. I vårt enkla och överskådliga lönesystem kan du följa och attestera dina anställdas tidsredovisning, reseräkningar och semesterhantering. När du vill, var du vill.

Lönehantering

Vi sköter lönehanteringen utifrån underlag och material ni tillhandahåller varje månad. Vi gör en löneberedning och därefter levererar vi kvalitetssäkrade löner och rapporter. Vi kan vara behjälpliga med utbetalning av löner, rapportering av Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) till Skatteverket samt andra myndigheter. Rapportering av pensioner till Collectum, Fora eller andra pensionslösningar samt inlämning av statistik till SCB eller Svensk Näringsliv är andra tjänster vi erbjuder inom lönehantering.

Är ni i behov av företagsspecifika rapporter hjälper vi er att ta fram detta. Vi har även erfarenheter av lönerevision och lönekartläggning.

Löneprocess

Du kan känna dig trygg i att lämna hela er löneprocess till oss. Vi tar ansvar för din löneadministration genom till exempel hantering av sociala avgifter och löneutbetalning.

Vi som arbetar med löneadministration på Knyta - Konsult Marginalen AB har lång erfarenhet inom lön och lönehantering och känner till lagar och skatteregler inom området. Utöver vår expertis får du tillgång till våra webbaserade löneverktyg för rapportering och uppföljning.

Lönetjänster

Vi erbjuder flexibla och skräddarsydda lönetjänster där du kan välja att överlåta hela löneprocessen eller bara vissa utvalda delar av era löner. Vi kan hjälpa till med bland annat upprättande av lönebesked, semesterlöner samt rapportering till Fora, Collectum och övriga pensionslösningar.

Tillsammans med dig väljer vi det upplägg som passar ditt företag bäst. Vi kan till exempel hjälpa er med följande lönetjänster:

- Löpande löneadministration och lönehantering.
- Effektivisering av lönerutiner och löneprocesser.
- Lönegranskning och lönerevision.
- Tid och reseräkningsrapportering i försystem.
- Rapportering till olika myndigheter, t.ex. Kronofogden och Försäkringskassan.
- Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) till Skatteverket.
- Rapportering till FORA, Collectum och övriga pensionslösningar.
- Rapportering av statistik.
- Kvalitetskontroller av löner.
- Företagsspecifika lönerapporter.
- Bankutbetalningar av löner.
- Konsultation inom lönefrågor, med mera.

Våra bokföringstjänster

Här hittar du några av våra tjänster kopplat till bokföring

Bokslut

Alla företag ska lämna in ett bokslut varje år. I bokslutet sammanställs och redovisas bokföringen och alla affärshändelser. Ni behöver också lämna in en årsredovisning.
Vi hjälper till med både årsredovisningen och bokslutet.

Många företagare oroar sig över bokslut och årsredovisningar. Sluta med det. Vi fixar allt från första kronan till sista kommatecknet. När du anlitar oss blir bokslutet rätt från början och klart i god tid. Snabbt, smidigt och kostnadseffektivt.

Årsredovisning

Enligt lag måste alla aktiebolag göra en årsredovisning där man sammanställer företagets räkenskaper och förvaltningar för ett räkenskapsår. Årsredovisningen presenteras därefter under årsstämman och lämnas sedan in till Bolagsverket. Därför vill man som företagare kunna visa att företagets redovisning håller hög kvalitet. Kontakta oss redan idag så hjälper vi er med företagets årsredovisning.

Momsdeklaration

Grundstenen för en framgångsrik företagare är att ha koll på företagets bokföring och dess ekonomi. Det är därför viktigt att ha koll på hur mycket företaget tjänar samt hur mycket moms som skall deklareras.

Moms, även kallad mervärdesskatt måste redovisas till Skatteverket i en så kallad momsdeklaration. I momsdeklarationen redovisar man företagets ingående (skatt på företagets inköp) och utgående moms (skatt på företagets försäljning).

Momsdeklarationen är en rapport av företagets in- och utgående moms som man skickar in till Skatteverket månadsvis, kvartalsvis eller årsvis beroende på företagets omsättning. Momsen betalas till Skatteverket när man skickar in sin momsdeklaration.

För att rätt uppgifter ska redovisas i momsdeklarationen behöver man hålla koll på företagets försäljning, samt den ingående- och utgående momsen. Du behöver inte hålla koll på alla detaljer, våra duktiga redovisningskonsulter hjälper dig med företagets momsdeklaration.

Ekonomisk rådgivning

Vi är experter på företagsekonomi och har många års erfarenheter av rådgivning för alla slags företag –­ från enmansbolag till större organisationer. Våra ekonomer listar ut vad du tjänar mest på och hur verksamheten kan effektiviseras. Vi vet var du ska spara och när du bör satsa. Börja få mer över till investeringar redan idag.

Leverantörsfakturor

Vårt redovisningsteam hjälper dig att få full kontroll på alla leverantörsfakturor. Med vår digitala postlåda blir dina fakturor automatiskt skannade, tolkade och bokförda på rätt konto. Du minimerar risken för felaktiga eller försenade utbetalningar och för att fakturor försvinner på vägen.

Vi tar även emot dina e-fakturor direkt. Som företagare har man ett vakande öga genom en online betalattestfunktion, där du lätt ser fakturan och ger ditt godkännande för betalning. Så snart en faktura är godkänd, kan den automatiskt läggas upp hos banken för betalning på förfallodagen.

Vi kan hjälpa dig att bygga upp en helt digital ekonomirutin och skippa pappersbokföringen med digital postbox med skannings- och tolkningstjänst av leverantörsfakturor. Dina leverantörer skickar fakturor digitalt till bokföringsprogrammet där de tolkas och bokförs. Även kvitton skickas digitalt genom att fotas i appen.

Lönehantering och in- och utbetalningar

Lönehantering den enkla vägen. Vi kan sköta samt utbetalningar direkt från företagets konton. Våra hjälper er med företagets löner. Vi erbjuder bland annat löpande , effektivisering av och lönerutiner samt personlig rådgivning. Här kan du läsa mer om våra

Hos oss kan du också få hjälp med avstämning av skattekontot och inbetalningar – rätt belopp i rätt tid. Vi kan också administrera era inbetalningar. Allt från att ordna rätt underlag och se till att kundreskontra och kravhantering fungerar felfritt.

Digital fakturering

Ett lönsamt företag måste få betalt. Hos oss får du digital fakturahantering direkt i mobilen och en tydlig bild över vilka fakturor som är betalda och vilka som inte är det. Digitaliserad bokföring med webbaserad åtkomst och en app som ger dig möjligheten att genomföra dina ärenden när det passar dig.

Du slipper tidskrävande trassel och pill med fakturamallar i exempelvis Word och Excel. Skapa dina fakturor direkt på webben och få alla inbetalningar automatiskt registrerade via fil från banken. Du väljer själv om du vill skicka dina fakturor via e-post eller som e-faktura. Effektivisera faktureringen ytterligare med funktioner för räntefakturering, påminnelser, fakturering av ROT-/RUT-tjänster, samt inkassotjänster.

Vi sköter den löpande faktureringen till era kunder, både fasta och enstaka fakturor. Vill ni sköta faktureringen själv ser vi till att de automatiskt registreras i kundreskontran/ systemet. Ni får också automatiska utskick av påminnelser och räntefakturor. Vi kan även sammanställa statistik och rapporter så att ni löpande har full koll på hur försäljningen går inom alla verksamhetsområden.

Kvittoapp och kvittohantering i mobilen

Gör du dina kvitto- & utläggsredovisningar själv? Eller har du behov av att redovisa traktamenten och milersättning? Vi på Knyta erbjuder helt automatiserad hantering av reseräkningar i mobilen via en kvitto-app.

Slipp trassel med kvitton och få mer tid över till annat. Via kvitto-appen får du full koll på alla utlägg. Alla kvitton skannas, tolkas och registreras automatiskt i ditt ekonomisystem. Rapportera allt i en och samma app. Allt från traktamenten, milersättning och representation till inköp av inventarier.

Bli kontaktad av säljare

Fyll i formuläret så kommer en av våra säljare kontakta dig så snart som möjligt.
Tack, ditt meddelande har skickats.
Vi kontaktar dig inom kort!
Något gick fel, var vänlig och försök igen.
Om problemet kvarstår kan du kontakta oss direkt på info@knyta.se.
Adress

Adolf Fredriks Kyrkogata 8
100 41 Stockholm
Sverige

Ring oss
010-495 10 10

Tjänsten tillhandahålls av Knyta - Konsult Marginalen AB som är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Knyta - Konsult Marginalen AB med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader. Du kan läsa mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Knyta - Konsult Marginalen AB behandlar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används